VVE VASTGOED dé specialist in het beheren van VvE’s

Wat biedt VVE Vastgoed?

VVE Vastgoed is een compacte organisatie gespecialiseerd in het beheer van VvE’s. Onze aanpak wordt gekenmerkt door degelijk bouwkundig en technisch beheer, bestuurlijke ondersteuning, transparante administratie en korte lijnen in de communicatie. VVE Vastgoed is de ideale partner voor een goed functionerende Vereniging van Eigenaren.

Administratie

Bij het beheer van een VvE komt een verplichte administratie om de hoek kijken. Wij kunnen de volgende zaken voor u uit handen nemen:
 • Het organiseren, beleggen en bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Het opmaken en verzenden van de notulen van de ledenvergadering
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het voeren van correspondentie voor de VvE
 • Het opstellen van een huishoudelijk reglement
 • 24 / 7 bereikbaar

Financieel

Wij kunnen op financieel gebied de volgende zaken voor u verzorgen:
 • Het beheren en administreren van de bankrekeningen van de VvE
 • Het incasseren en administreren van betalingen van leden aan de VvE
 • Het signaleren en bewaken van eventuele betalingsachterstanden en – indien nodig – het nemen van rechtsmaatregelen
 • Het verrichten van financiële handelingen voortvloeiende uit de (goedgekeurde) begroting
 • Het jaarlijks vervaardigen van een concept begroting
 • Het opmaken van een jaarrekening

Technisch

Het technisch beheer omvat alle zaken die te maken hebben met het in goede staat houden van het gebouw. De waarde van het gebouw is hier onlosmakelijk mee verbonden. Wij verzorgen:
 • Het afhandelen van alle aangelegenheden m.b.t. onderhoud van gemeenschappelijke ruimten
 • Het verstrekken van onderhoudsopdrachten
 • Het opstellen en jaarlijks actualiseren van een meerjaren onderhoudsbegroting
 • Het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten t.b.v. technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen
 • Het coördineren, begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden
 • Het afhandelen van schadeaangelegenheden
 • 24 / 7  bereikbaar voor acute klachten
 • Beoordelen, vergelijken en adviseren van contracten

Wat zijn onze diensten?

Budget

voor VvE’s die tegen lage kosten zelf hun administratie willen voeren

Dit is onze goedkoopste variant voor het beheren van uw VVE. Wij ondersteunen u dan alleen financieel.

Standaard

voor VvE’s die ondersteuning zoeken bij het besturen van een VvE

De meeste VvE’s maken gebruik van dit pakket. Er wordt dan ondersteuning geboden op vrijwel alle gebieden van het beheren van de VvE. U wordt geholpen met vragen over o.a. onderhoud, het besturen van de VvE, het organiseren van een vergadering en de financiën. Leden met een betalingsachterstand krijgen automatisch bericht en bij langdurige achterstanden schakelt VVE Vastgoed een incassobureau in.

Luxe

voor VvE’s die echt alles uit handen willen geven

Naast de voordelen van het standaard pakket krijgt u er in dit pakket ook technisch beheer bij. Denk o.a. aan acties bij schades , offertes aanvragen, advies over de offertes en een toelichting bij de offertes, toezicht op de werkzaamheden en meer.