De aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur krijgen nog voor deze zomer vervolg. Minister Ollongren werkt aan een wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur. Wat staat hier precies in? 

De aanbevelingen die worden overgenomen zijn onder andere het vereenvoudigen van de goedkeuringsprocedure voor woningcorporaties die in het middensegment willen verhuren. Ook kunnen gemeenten gemakkelijker gaan sturen op de toewijzing van deze woningen aan bepaalde huishoudens. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Gijzel
De Samenwerkingstafel middenhuur bracht begin dit jaar een rapport uit, ‘Samen bouwen aan middenhuur’,  van Rob van Gijzel. In gemeenten met een knellende vraag heeft hij het afgelopen jaar bestuurders, corporaties en investeerders bij elkaar gebracht om kansen, knelpunten en oplossingen in kaart te brengen. In 14 gemeenten is meer inzicht gekomen in de vraag naar middenhuurwoningen of zijn zelfs al concrete afspraken gemaakt over specifieke locaties.

Zelf aangebrachte voorzieningen